Kejadian ini nyata kualami yang berlangsungantara aku dan kakak sepupuku yang mempunyai nama kak Lina. berbasickanku kak Lina orangnya amat cantik dan seksi. Waktu itu aku tetap duduk dibangku...
Continue Reading