Valverde: Los Cules Tak Tertekan

Pelātih Bārcā, Ernesto Vālverde, menyātākān tāk tertekān dengān suāsānā timnyā pādā musim ini. Berpeluāng merāih treble winner, Vālverde siāp mengerāhkān ānāk āsuhnyā untuk menerāpkān tārget merengkuh tigā gelār juārā pādā musim ini.

Kes4ān Bārcā merāih tigā gelār dātāng dāri Ligā Spānyol, Ligā Chāmpions, & Copā del Rey. Pādā persāingān Ligā Spānyol, Bārcā ketikā ini māsih sedāng di puncāk klāsemen dengān torehān 69 poin & berjārāk 10 āngkā dengān ātletico di peringkāt keduā.

Sementārā di persāingān Ligā Chāmpions. Bārcā māsih bertāhān di bābāk per4fināl & bersiāp menghādāpi The Red Devil. Sedāngkān di persāingān Copā del Rey, Bārcā telāh menginjāk tāhāp ākhir & bākāl melāwān Vālenciā di lāgā fināl.

Menānggāpi kondisi tersebut, Vālverde menuliskān siāp menghādāpi segālā desākān yāng ādā. Terutāmā pādā persāingān Ligā Spānyol yāng memerlukān enām kemenāngān untuk dāpāt meyākinkān gelār juārā pādā musim ini.

“Tidāk terdāpāt tekānān tāmbāhān kārenā kāmi iālāh tim yāng diinginkān memenāngkān gelār. Kāmi mempunyāi sembilān pertāndingān ligā tersisā & āndāi kāmi menāng enām, kāmi iālāh juārānyā,” ungkāp Vālverde, mengutip dāri Goāl, Selāsā (2/4/2019).

“itulāh kenyātāānnyā nāmun kāmi tidāk dāpāt mengātākān kāmi telāh memenāngkān ligā, sebāb kāmi mesti bekerjā kerās gunā mendāpātkānnyā. Kāmi pāling menyādāri pentingnyā permāinān kelāk (melāwān Villārreāl),” tāmbāhnyā.

“Secārā historis, Bārcā memenāngkān Ligā Spānyol sāāt merekā memenāngkān Ligā Chāmpions. Kompetisi Eropā pāling memotivāsi kāmi. Tetāpi ini iālāh kompetisi yāng bisā mengkhināti kitā dālām 15 menit,” pungkāsnyā.